ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επικοινωνία

 

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:

 

 

Θεαγένους 21, 16121 Αθήνα

 

email. info{at}smye.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε

μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

Πρόεδρος (Ι.Ξανθοπούλου)

Τηλ.

Fax.

email.

 

 

Γεν.Γραμματέας (Ι.Ζαλαχώρη)

Τηλ.

Fax.

email.

 

 

Ταμίας (Γ.Νεβέσκαλος)

Tηλ:

Fax:

email.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Μ.Υ.Ε.   Θεαγένους 21, 16121 Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Copyright © 2022 SMYE

Design and development by dede