ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επικοινωνία

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:

 

Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email. info{at}smye.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε

μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

Πρόεδρος (Χρήστος Δαμβέργης)

Τηλ. 211 4098758

Fax. 210 4181332

email. cdamvergis{at}gmail.com

 

 

Γεν.Γραμματέας (Αικατερίνη Τριανταφύλλου)

Τηλ. 210 6422994

Fax. 210 6449935

email. ktriant{at}ecos.gr

 

 

Ταμίας (Ιωάννα Ξανθοπούλου)

Tηλ: 210 7219560

Fax: 210 7219561

email. hydrodom{at}otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Μ.Υ.Ε.   Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Copyright © 2020 SMYE

Design and development by dede

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Copyright © 2020 SMYE

Design and development by dede

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επικοινωνία

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:

 

Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email. info{at}smye.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε

μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

Πρόεδρος (Χρήστος Δαμβέργης)

Τηλ. 211 4098758

Fax. 210 4181332

email. cdamvergis{at}gmail.com

 

 

Γεν.Γραμματέας (Αικατερίνη Τριανταφύλλου)

Τηλ. 210 6422994

Fax. 210 6449935

email. ktriant{at}ecos.gr

 

 

Ταμίας (Ιωάννα Ξανθοπούλου)

Tηλ: 210 7219560

Fax: 210 7219561

email. hydrodom{at}otenet.gr