ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επικοινωνία

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:

 

Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email. info{at}smye.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε

μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

Πρόεδρος (Χρήστος Δαμβέργης)

Τηλ. 210 7210909

Fax. 210 7238475

email. cdamvergis{at}gmail.com

 

 

Γεν.Γραμματέας (Αικατερίνη Τριανταφύλλου)

Τηλ. 210 8063103

Fax. 210 8020819

 

 

 

Ταμίας (Ιωάννα Ξανθοπούλου)

Tηλ: 210 6741635

Fax: 210 6746092

email. hydrodom{at}otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Μ.Υ.Ε.   Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Copyright © 2018 SMYE

Design and development by dede

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Copyright © 2018 SMYE

Design and development by dede

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επικοινωνία

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:

 

Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email. info{at}smye.gr

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε

μαζί μας στα τηλέφωνα:

 

 

Πρόεδρος (Χρήστος Δαμβέργης)

Τηλ. 210 7210909

Fax. 210 7238475

email. cdamvergis{at}gmail.com

 

 

Γεν.Γραμματέας (Αικατερίνη Τριανταφύλλου)

Τηλ. 210 8063103

Fax. 210 8020819

 

 

Ταμίας (Ιωάννα Ξανθοπούλου)

Tηλ: 210 6741635

Fax: 210 6746092

email. hydrodom{at}otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ