ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακοινώσεις

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ  (25.04.2019)

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (25.04.2019)

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (02.04.2019)

 • Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΜΥΕ 2019 (21.01.2019)

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (17.01.2019)

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (31.12.2018)

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΟΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (27.11.2018)

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9.11.2018)

 • EΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (28.08.2018)

  Προκήρυξη Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

   

   Επιστολή Διαμαρτυρίας

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ (30.1.2018)

  Προκήρυξη Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ” - Επιστολή Διαμαρτυρίας.

   

  Ανακοίνωση

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (15.01.2018)

  Αίτημα για προγραμματισμό Σεμιναρίων Εκπαίδευσης των μελών Οικονομικών Φορέων για την συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών των Αναθετουσών Φορέων του Δημοσίου

   

  Ανακοίνωση

 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (04.12.2017)

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ κλπ)" - Επιστολή Διαμαρτυρίας.

   

  Ανακοίνωση

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (27.09.2017)

  Πρόταση βελτίωσης των διατάξεων του ν. 4412/2016 σχετικά με την “Τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα”

   

  Ανακοίνωση

 • Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΜΥΕ 2017 (06.02.2017)

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 22 του Καταστατικού και με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

   

  1.   Λογοδοσία του Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός έτους 2016

  2.   Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού

  3.   Παρουσίαση και έγκριση προτεινόμενου προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2017

  4.   Εκλογή εισόδου νέων μελών

  5.   Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου

  6.   Αρχαιρεσίες

   

  Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 15.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, το 50% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

   

  Σε περίπτωση που  δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 15.00-18.00, αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 25% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

   

  Συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΣΜΥΕ θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού να αποστείλουν προς το Δ.Σ. σχετική αίτηση το αργότερο έως τις 8 Φεβρουαρίου. Το καταστατικό του Συνδέσμου καθώς και έντυπο αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ( www.smye.gr ).

   

  Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συνδέσμου να φροντίσουν έγκαιρα για την αντιπροσώπευσή τους στη ΓΣ σε περίπτωση κωλύματος.

   

  Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση κοπής της πίτας του Συνδέσμου μας, σε χώρο που θα ενημερωθείτε με επόμενο e-mail.

   

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΣΜΥΕ με e-mail ( info@smye.gr ) ή στα τηλέφωνα (Πρόεδρος Χ. Δαμβέργης 210-72.10.909/Γεν. Γραμματέας Στ. Λεβέντης 210/80.63.103).

   

  Για το ΔΣ του ΣΜΥΕ-ΔΥΠ,

   

  Ο Πρόεδρος

  Χ. Δαμβέργης

   

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Στ. Λεβέντης

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΡΗΤΗ (06.09.2016)

  Προκήρυξη της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Πλακιώτισσας Ηρακλείου Κρήτης»

   

  Ανακοίνωση

 • ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΔΙΚΑΙΩΜ. ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, ΤΕΕ ΚΛΠ (20.06.2016)

  Σχέδιο ΠΔ για τον καθορισμό ειδικότερων ρυθμίσεων για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΓ.12 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄85).

   

  Ανακοίνωση

 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΣΜΕΔΕ (25.4.2016)

  Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών τομέων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.

   

  Ανακοίνωση

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕ (09.03.2016)

  Προκήρυξη Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ – ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ (Α’ φάση)" - Επιστολή Διαμαρτυρίας.

   

  Ανακοίνωση

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (03.12.2015)

  Επανέγκριση Τευχών Δημοπράτησης και επαναδιακήρυξη της μελέτης «Μελέτη 2ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας»

   

  Ανακοίνωση

 • ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (25.11.2015)

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ του Προεδρικού Διατάγματος:“ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014”

   

  Ανακοίνωση

 • ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ. 13 (05.10.2015)

  Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου, σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών

   

  Ανακοίνωση

 • ΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ (18.09.2015)

  Αρχικές απόψεις ΣΜΥΕ-ΔΥΠ για τα Μητρώα

   

  Ανακοίνωση

 • ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (03.09.2015)

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Ενημερωθήκαμε από την Επιτροπή Επεξεργασίας Π.Δ. για τον Νέο Νόμο Έργων, πως θα τεθεί σε διαβούλευση το συνημμένο σχέδιο Νέου Νόμου Έργων.

   

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Στ. Λεβέντης

   

  Ο Πρόεδρος

  Χ. Δαμβέργης

   

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (20.05.2015)

  Προκήρυξη – Φάκελος Έργου για την Εκπόνηση της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ»

   

  Ανακοίνωση

 • Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (08.05.2015)

  Πρόσκληση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για την ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργανώνουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 09:30, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

   

  Αγαπητά Μέλη,

  σας προωθούμε πρόσκληση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για την ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργανώνουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 09:30, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου με θέμα:

   

  «Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ»

   

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε, στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.

   

  Ο Πρόεδρος

  Χ. Δαμβέργης

   

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Στ. Λεβέντης

   

   

  Η πρόσκληση

 • Ημερίδα "Υδροσκόπιο" (09.04.2010)

  Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση

   

  Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη 15/4/2010 στο ξενοδοχείο Hilton των Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα σχετικά με το έργο της Εθνικής Τράπεζας Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας. Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας.

  Περισσότερα για το έργο και ενδιαφέρον υλικό και λογισμικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου:  www.hydroscope.gr

   

  Να σημειωθεί ότι την εκπόνηση του έργου ανέλαβε και πραγματοποίησε κοινοπραξία γραφείων, με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου μας.

   

  Για το ΔΣ

   

  Ο Πρόεδρος

  Ν.Μαυρονικολάου

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Σ.Μίχας

 • Ημερίδα για την αντιπλημμυρική προστασία (09.04.2010)

  Σε συνεργασία με τον ΣΠΜΕ και τον ΠΣΑΤΜ

  Ο Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, διοργανώνουν από κοινού ημερίδα με θέμα

   

  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:  Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

   

  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου από τις 14.00 μέχρι τις 18.30, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 42.

   

  Στην ημερίδα θα κάνουν εισηγήσεις μέλη μας με εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Καλούμε όλα τα μέλη μας να παρευρεθούν στην ημερίδα και να συμμετάσχουν στη συζήτηση μετά το τέλος των εισηγήσεων.

   

  Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

   

  Πρόσκληση και Πρόγραμμα ημερίδας

 • Πρόσκληση στην κοπή πίττας του Συνδέσμου (12.02.2009)

  Συνημμένα η πρόσκληση για την κοπή της πίττας του ΣΜΥΕ, που φέτος θα γίνει στο εστιατόριο ¨ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ". Δεν υπάρχει επιβάρυνση για τη συμμετοχή των οικονομικά ενήμερων μελών.

   

  Πρόσκληση για την κοπή της πίττας

 • Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΜΥΕ 2009 (01.02.2009)

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 22 του Καταστατικού και με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

   

  1.  Λογοδοσία του Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους

  2. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού

  3. Παρουσίαση και έγκριση προτεινόμενου προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2009.

  4. Εκλογή νέων μελών

  5. Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου.

  6. Αρχαιρεσίες

   

  Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 15:00, στο ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4) και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, το 50% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

   

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009, ώρα 13:30-17:00, στο ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4) και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 25% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

   

  Λίγα λόγια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

  Θέματα 1, 2 & 3: Σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας η έκθεση πεπραγμένων  2008, καθώς και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2009 και θα σταλεί στα μέλη σχετική ειδοποίηση με  e-mail.

   

  Θέμα 3: Μην αμελήσεις να καταβάλεις τη συνδρομή 2009 (ALPHA BANK  130-002101-170802, Καραβοκύρης Ιωάννης-Μαυρονικολάου Νικόλαος). Κλιμάκωση της συνδρομής με βάση τα έτη από πτυχίο: 25?, έως 10 έτη, 50?, 10 ? 20 έτη, 75? άνω των 20 ετών. Για πληροφορίες σχετικά με  οφειλές προηγούμενων ετών επικοινωνείτε με τον Ταμία του Συνδέσμου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη στο τηλ. 210 7719641ή στα fax και e-mail της επικεφαλίδας.

   

  Θέμα 4:     Εάν γνωρίζεις συναδέλφους οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΣΜΥΕ αυτοί θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, να έχουν αποστείλει προς το Δ.Σ. Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως 10.02.09). Η αίτηση πρέπει να περιέχει:     (α) Τα στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος, με την ακριβή του διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας: αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. (β) Δήλωση ότι ο αιτών έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Καταστατικού.

   

  Έντυπο αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου  www.smye.gr

   

  Σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τα ονόματα και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων νέων μελών.

   

  Θέμα 5: Στείλε τις προτάσεις σου έγκαιρα για την καλύτερη προετοιμασία των θεμάτων με fax (2106124492) ή e-mail info@smye.gr.

   

  Θέμα 6: Περισσότερες υποψηφιότητες σημαίνει δυναμικός σύνδεσμος, ευθύνη για καλύτερο Δ.Σ.

   

  Σε περίπτωση κωλύματος μην αμελήσεις να φροντίσεις έγκαιρα για την αντιπροσώπευσή σου στη Γ.Σ.

   

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

   

  Ο Πρόεδρος

  Ν. Μαυρονικολάου

   

  Η Γενική Γραμματέας

  Λ. Μπενσασσών

 • Κανάλια αποστράγγισης (07.11.2008)

  Από την εταιρία ΝΙΚΟΛΛ ΕΠΕ και τον κ.Γιώργο Σαλίβερο, λάβαμε το συνημμένο άρθρο τιμολογίου σχετικά με ειδικά κανάλια αποστράγγισης.

   

  Σχετικά με τα προϊόντα αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στα τηλέφωνα 2102465560, 2102409303.

 • Παράτυπες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (30.06.2008)

  Σε συνέχεια της Προκήρυξης της μελέτης «Μελέτη έργων Ορεινής Υδρονομίας Χειμάρρων Μπογδανά - Καβαλαρίου - Κολχικού Λεκάνης Κορώνειας» για την οποία είχατε ενημερωθεί με το ως άνω σχετικό, μέλη του συνδέσμου κατέθεσαν ένσταση, προσφυγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασία η οποία στηρίζεται οικονομικά από το ΣΜΥΕ και το ΤΕΕ και το ΣΠΜΕ.

   

  Ωστόσο, νέα παράτυπη προκήρυξη μελέτης, δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46, 551 34 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-409347, 2310-409312 και fax. 2310-475656). Περίληψη της τελευταίας αυτής Προκήρυξης, Ε.Δ. 2490/2-6-2008 του ΤΕΕ. Τα αναλυτικά τεύχη έχει παραλάβει το μέλος Δ.Σ. ΣΜΥΕ Ι. Ζαχάρωφ (τηλ. 2106715352) και βρίσκονται στη διάθεση των μελών. Προκύπτει ότι για μια σύνθετη μελέτη, για έργα προϋπολογισμού 12,0 εκατ. ? και με προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 567.271,47 ? πλέον ΦΠΑ έχει ζητηθεί μόνο πτυχίο κατηγορίας 24, Δασικών Μελετών!

   

  Το Δ.Σ. του ΣΜΥΕ θεωρεί ότι η Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε είναι απαράδεκτη και εσφαλμένη. Για το λόγο αυτό έχει συντάξει σχέδιο ένστασης κατά της υπόψη Προκήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα .

   

  Παράκληση προς τα μέλη του ΣΜΥΕ να υποβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενστάσεις, σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχέδιο, ώστε να καταφανεί η γενική αντίδρασή μας και να επιτευχθεί ανάκληση της εσφαλμένης Προκήρυξης και δημοσίευση ορθής επανάληψης, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μελετητικά πτυχία και οπωσδήποτε πτυχίο κατηγορίας 13 Μελετών Υδραυλικών Έργων.

   

  Ο Διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί για την 10-07-2008 και οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2-7-2008.

   

  Σχέδιο ένστασης για τις μελέτες της Κασσάνδρας

 • Παράτυπες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (13.06.2008)

  Σε συνέχεια της δραστηριότητας του Συνδέσμου σχετικά με τις παράτυπες διακηρύξεις, και συγκεκριμένα σχετικά με αυτήν της Διεύθυνσης Δασών ν.Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε επιστολή προς τον Υπουργό ΑΑΤ, κοινοποιώντας την στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και λοιπούς αρμόδιους φορείς. Την επιστολή μπορείτε να βρείτε στο χώρο των μελών.

   

  Επίσης, στο ίδιο χώρο θα βρείτε επιστολή που αποστείλαμε στο Δήμο Τενέας Κορινθίας για τις παρατυπίες διακήρυξης μελέτης έργων αποχέτευσης.

 • Επιστολή ΣΜΥΕ προς ΤΕΕ και ΣΠΜΕ (16.04.2008)

  Σχετικά με τις παρατυπίες σε διακήρυξη μελετών της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης

   

  Το ΔΣ του Συνδέσμου εντόπισε σοβαρές παρατυπίες σε διακήρυξη έργων ορεινής υδρονομίας.

  Συγκεκριμένα, προδιαγράφονται μεταξύ άλλων, μελέτες υδραυλικών, τοπογραφικών και συγκοινωνιακών έργων, καλούνται όμως μόνο πτυχία δασικών μελετών.

   

  Το ΔΣ συνέταξε και απέστειλε σχετική επιστολή προς το ΤΕΕ και το ΣΠΜΕ ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

 • Επιστολή ΣΜΥΕ προς Περιφέρεια Ηπείρου (11.04.2008)

  Το ΔΣ του Συνδέσμου διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες σε 4 διακηρύξεις μελετών έργων αποχέτευσης και ΕΕΛ της Περιγέρειας Ηπείρου, που αφορούν φωτογραφικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής με αναρρόφηση.

   

  Το ΔΣ συνέταξε και απέστειλε σχετική επιστολή προς την Περιφέρεια, η οποία δίνεται στις σχετικές σελίδες των μελών.

 • Καταγραφή των μεγάλων φραγμάτων (26.03.2008)

  Μια προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων

   

  Από την Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Νοέμβριο του 2008, καταρτίζεται κατάλογος των μεγάλων φραγμάτων στην Ελλάδα, προς διανομή στο Συνέδριο. Για την ολοκλήρωση του καταλόγου ζητήθηκε η συνδρομή του ΣΜΥΕ και των μελών του σύμφωνα με το μήνυμα που επισυνάπτεται.

   

  Το προαναφερόμενο συνέδριο αλλά και ο συγκεκριμένος κατάλογος προσφέρουν ένα βήμα για την ανάδειξη του έργου των Μελετητών Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα.

   

  Ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από όλα τα μέλη μας ώστε να στηρίξουμε το έργο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου

   

  Αξιότιμοι συνάδελφοι,

   

  H οργανωτική επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Νοέμβριο του 2008, ανέλαβε την καταγραφή των μεγάλων φραγμάτων (δηλ. φραγμάτων - κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή - ύψους 15.0 m από τη θεμελίωση ή ύψους 10.0 έως 15.0 m από τη θεμελίωση και όγκου ταμιευτήρα τουλάχιστον 3.0x106 m3) που βρίσκονται στην Ελλάδα με σκοπό να συνταχθεί ένας κατάλογος που θα περιέχει τα στοιχεία από κάθε φράγμα και ο οποίος θα μοιραστεί στο συνέδριο.

   

  Σας στέλνουμε μία λίστα φραγμάτων γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας ώστε ο τελικός κατάλογος να είναι πλήρης και με σωστά στοιχεία. Είναι πολύ βασικό για μάς να επικοινωνήσουμε με τους μελετητές των φραγμάτων ώστε να αναζητήσουμε τα στοιχεία από αυτούς. Στη λίστα (αρχείο excel) υπάρχει ένα πεδίο με κεφαλίδα «Μελετητής» το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και να το στείλετε πίσω σε μας (στο email: erabias@gmail.com).

   

  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  Εκ μέρους της οργανωτική επιτροπής.

   

  Χαρά Παπαχατζάκη

  Ευάγγελος Ράμπιας

 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΥΕ 2008 (05.02.2008)

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2007, ώρα 15:00

  στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος)

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 22 του Καταστατικού και με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

  1. Λογοδοσία του Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους

  2. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού

  3. Παρουσίαση και έγκριση προτεινόμενου προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2008

  4. Τροποποίηση Καταστατικού Συνδέσμου

  5. Εκλογή νέων μελών

  6. Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου

  7. Βασιλόπιτα 2008

 • Ευρωπαϊκό Συνέδριο "Flood Risk Management" (09.11.2007)

  Πρόσκληση για την υποβολή περιλήψεων

   

  Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2008

  Τόπος: Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο

  Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων: 14 Ιανουρίου 2008.

   

  Δείτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

   

  Ανακοίνωση Συνεδρίου

 • Ημερίδα για τα διακρατικά νερά (07.11.2007)

  Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Διαχείριση διακρατικών υδάτων" στις 16/11/2007, στην Ξάνθη. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στo συνημμένo αρχείo.

   

  Ανακοίνωση ημερίδας

 • Διημερίδα για τον Κηφισό-Ενημέρωση (04.10.2007)

  Αλλαγή της ημερομηνίας της διοργάνωσης

   

  Μετά από απόφαση της οργανωτικής επιτροπής αποφασίστηκε μετάθεση της ημερομηνίας της Διημερίδας με θέμα τον Κηφισό. Η νέα ημερομηνία ορίστηκε στις 13-14 Μαρτίου του 2008.

   

  Οι αιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που δόθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωση ισχύουν κανονικά.

 • Παρουσία του ΣΜΥΕ στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Προηγμένες Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ύδατος την 4η Προγραμματική περίοδο 2007-20013»

  Εκπρόσωπος του ΣΜΥΕ θα παρουσιάσει εισήγηση στο Συνέδριο για την προβολή του ρόλου του Μελετητή Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Η εισήγηση θα παρουσιαστεί στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3 "Τεχνολογίες Δικτύων Ύδρευσης", την Τρίτη 3/7/2007 και ώρα 13:00 - 13:15 και θα έχει τίτλο: «Η συμβολή των μελετητών Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στην εξοικονόμηση ύδατος»

 • Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή του Ν. 3199 (15.06.2007)

  (Ερμηνεία-Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.3481/06))

   

  Eκδόθηκε πρόσφατα Ερμηνευτική Εγκύκλιος από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπ?αρ. 129757/8.06.07, με διευκρινίσεις επί της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3481/2006, με την οποία προστίθεται η παράγραφος 5 στο άρθρο 7 του Ν.3199/2003.

   

  Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση.

   

  Επίσης σας πληροφορούμε ότι με προτεινόμενη τροπολογία του ν2251/94 "Προστασία των καταναλωτών" προβλέπεται η αντικατάσταση της περίπτωσης δ της παρ. 5 του άρθρου 7 ως εξής:

   

  "δ) Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα"

   

  Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ

 • Ημερίδα: "Σύστημα Ελέγχου Πλημμύρων και Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρων: FUSEGATES" (11.04.2007)

  Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/03 η ημερίδα της εταιρίας RAYCAP AE με θέμα την τεχνολογία "fusegates", με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων από διάφορους φορείς και όλων των ειδικοτήτων.

   

  Συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για κάθε ενδιαφερόμενο.

   

  Ανακοίνωση RAYCAP

 • Ημερίδα: "Σύστημα Ελέγχου Πλημμύρων και Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρων: FUSEGATES" (23.03.2007)

  Πρόσκληση για παρακολούθηση ημερίδας

  Από την εταιρεία ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε., λάβαμε την παρακάτω πρόσκληση συμμετοχής στην ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργανώνει. Συνημμένα, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας.

   

  Ημερίδα: "Σύστημα Ελέγχου Πλημμύρων και Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρων: FUSEGATES"

   

  Ξενοδοχείο Τιτάνια, 30/3/2007, 11:00 π.μ

   

  Η εταιρεία μας έχει την χαρά να σας προσκαλέσει στην ημερίδα με τίτλο: «FUSEGATES: Σύστημα Ελέγχου Πλημμυρών και Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρων» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ, στο ξενοδοχείο TITANIA (10ος όροφος, αίθουσα Σωκράτης, Πανεπιστημίου 52, 10678 Αθήνα).

   

  Αντικείμενο της ημερίδας είναι η ενημέρωση για την τεχνολογία των ελεύθερα επικαθήμενων και ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων Fusegates και τα σημαντικά οφέλη που παρουσιάζει. Η τεχνολογία αυτή δε βασίζεται σε κανενός είδους ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά εκμεταλλεύεται τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της πλημμύρας για τη λειτουργία του. Επιπλέον, αποτελεί την πλέον ασφαλή παρέμβαση σε υπερχειλιστή, αφού απαιτούνται επιφανειακές μόνο εργασίες εγκατάστασης, ενώ δε δημιουργούν κανένα απολύτως κίνδυνο στην ασφάλεια του φράγματος σε περίπτωση ακραίων πλημμυρικών συνθηκών. Πάνω από 40 τέτοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί με απόλυτη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και 15 περίπου χρόνια.

   

  Η ημερίδα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και συμμετέχοντες θα είναι μηχανικοί κυρίως από μελετητικά γραφεία, τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και από τη ΔΕΗ (Δ.Ε.Υ, Δ.Α.Υ.Ε, Δ.Ε.Μ.Ε και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΑΝ, την ΕΥΔΑΠ, το ΚΑΠΕ καθώς και καθηγητές πανεπιστήμιου.

   

  Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την κορυφαία γαλλική εταιρεία Hydroplus  θυγατρική του ομίλου Vinci για την προώθηση του συστήματος αυτού σε υδροηλεκτρικά και αρδευτικά ή υδρευτικά φράγματα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Κύριος ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Hydroplus, Sylvain Chevalier.

   

  Δήλωση Συμμετοχής:

   

  Δρ. Κων/νος Πατλιτζιάνας

  Μηχανικός Πωλήσεων

  210-6152172

  kpatlitzianas@raycap.gr

  www.raycap.gr

 • Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (22.03.2007)

  Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού που γιορτάζεται σήμερα 22/03, σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα στη διεύθυνση  www.worldwaterday.org

 • Νέο ΔΣ του Συνδέσμου (14.03.2007)

  Συγκροτείται μετά τις εκλογές της Γ.Σ.

  Με την πρώτη συνέλευση του ΔΣ του Συνδέσμου όπως προέκυψε από τις αρχιαιρεσίες της ΓΣ, συστάθηκε το νέο ΔΣ ως εξής:

   

  Πρόεδρος: Νίκος Μαυρονικολάου

  Αντιπρόεδρος: Γαβριήλ Παπαναστασίου

  Γεν. Γραμματέας: Λίζα Μπενσασσών

  Ταμίας: Γιάννης Καραβοκύρης

  Μέλος: Γιάννης Ζαχάρωφ

  Μέλος: Χρήστος Δαμβέργης

  Μέλος: Σπύρος Μίχας

 • Διαγωνισμός ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΥΥ για την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000/ΕΕ (13.02.2007)

  Σήμερα το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του ΣτΕ εξέδωσε προσωρινή διαταγή, ύστερα από αίτηση των γεωλόγων, προς την ΚΥΥ να μην προχωρήσει η διαδικασία μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής.

 • Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 2007 (09.01.2007)

  Προς όλα τα μέλη του Συνδέμσου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 22 του Καταστατικού.

   

  Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007, ώρα 15:00, στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος) και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, το 50% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

   

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2007, ώρα 14:00, στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος) και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 25% των ταμειακά ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

 • Μελέτες υδραυλικών έργων σε έργα παραχώρησης (20.12.2006)

  Από μέλη του ΔΣ διαπιστώθηκε η πρόθεση της Ειδικής Υπηρεσίας των Αυτοχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ να μήν απαιτήσει την υποχρεωτική ύπαρξη πτυχίου υδραυλικών έργων για τις μελέτες που θα συντάξουν οι ανάδοχοι των έργων παραχώρησης στην Ιονία Οδό και στον Ε65.

   

  Η πρόθεση αυτή είναι κατά παράβαση του άρθρου 19 του ν.3316/05, που απαιτεί οι ανάδοχοι κατασκευής των έργων που έχουν και την υποχρέσωση να εκπονούν μελέτες, να καλούν πτυχία αντίστοιχα αυτών που θα καλούνταν σε περίπτωση δημόσιας διακήρυξης της μελέτης. Η πρόθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφ"όσον επαληθευθεί, αποτελεί παράνομη και επικίνδυνη πρακτική.

   

  Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών ενεργειών και μέτρων για το θέμα αυτό.

 • Διαμαρτυρία ΣΜΥΕ προς ΚΥΥ/ΥΠΕΧΩΔΕ (13.11.2006)

  Σχετικά με τις δύο προκηρύξεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ:

   

  1.Κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της χώρας για την υποβολή εκθέσεων και λοιπών στοιχείων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Άθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά ? Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας.

   

  2.Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

   

  ο ΣΜΥΕ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας.

   

  Η επιστολή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ του ΣΜΥΕ κρίνει τις προκηρύξεις ασύμβατες με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και κυρίως του ν.3316/05 περί μελετών, αφού καλούνται ισότιμα με την κατηγορία 13, τάξεις πτυχίων που δεν έχουν αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο Σύνδεσμος επιφυλάχθηκε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

   

  Η επιστολή είναι διαθέσιμη στις σελίδες των μελώντου συνδέσμου.

 • Συνάντηση με το περιοδικό "Υδροοικονομία" (11.10.2006)

  Σχετικά με τις δύο προκηρύξεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ:

   

  1.Κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της χώρας για την υποβολή εκθέσεων και λοιπών στοιχείων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Άθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά ? Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας.

   

  2.Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

   

  ο ΣΜΥΕ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας.

   

  Η επιστολή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ του ΣΜΥΕ κρίνει τις προκηρύξεις ασύμβατες με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και κυρίως του ν.3316/05 περί μελετών, αφού καλούνται ισότιμα με την κατηγορία 13, τάξεις πτυχίων που δεν έχουν αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο Σύνδεσμος επιφυλάχθηκε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

   

  Η επιστολή είναι διαθέσιμη στις σελίδες των μελώντου συνδέσμου.

 • Παρατυπίες διακήρυξης μελέτης υδραυλικών έργων (11.10.2006)

  Ο Δήμος Παλλήνης Χαλκιδικής προκήρυξε μελέτη ακαθάρτων, στην οποία διαπιστώνονται παρατυπίες σε ότι αφορά τις απαιτήσεις εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ζητείται απαραίτητα εμπειρία σε δίκτυα αποχέτευσης με αναρρόφηση. Επίσης, απατώντας σε σχετικό ερώτημα, διευκρινίζεται ότι οι μελέτες στατικών θα πληρωθούν στο πτυχίο υδραυλικών, ζητώντας όμως παράλληλα και πτυχίο στατικών όχι ως τυπική απαίτηση αλλά να υπάρχει στην ομάδα του έργου

   

  Το ΔΣ του Συνδέσμου απέστειλε σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας για τις παρατυπίες αυτές προς το Δήμο και προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 • Διαμαρτυρία ΣΜΥΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τις αναθέσεις απο τον ΟΑΔΥΚ (08.09.2006)

  Ο ΟΑΔΥΚ έχει κατ"επανάληψη παραβιάσει την κείμενη νομοθεσία περί μελετών δημοσίων έργων, αναθέτοντας μελετητικό έργο χωρίς διαγωνισμούς.

   

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μελέτες του φρ. Πλακιώτισσας, ενός κολοσσιαίου και μείζονος σημασίας έργου για την ανάπτυξη των καλλιεργειών στην πεδιάδα Μεσσαράς.

   

  Οι πρακτικές του ως άνω φορέα αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αντίκεινται στην αρχή της ανταγωνιστικότητας, τορπιλλίζουν την εξασφάλιση της διαφάνειας, των θεσμοθετημένων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στην εκπόνηση των μελετών και συνεπώς και της ποιότητας και ασφάλειας αλλά και οικονομίας των έργων. Αναμένονται οι σχετικές ενέργειες των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να σταματήσουν αμέσως οι παράνομες αναθέσεις.

   

  Οι επιστολές που συντάχθηκαν για το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στις σελίδες των μελών.

 • Διαμαρτυρία ΣΜΥΕ προς Δ7/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (19.03.2006)

  Το ΔΣ του ΣΜΥΕ αποφάσισε και απέστειλε επιστολή ενημέρωσης προς τη Διεύθυνση Δ7 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το θέμα της διακήρυξης του έργου "Τεχνικός Σύμβουλος κατασκευής του φράγματος Τριανταφυλλιάς Φλωρίνης"

   

  Η επιστολή είναι διαθέσιμη για λήψη στις σελίδες των μελών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

join us on

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Copyright © 2018 SMYE

Design and development by dede

Σ.Μ.Υ.Ε.   Λ.Αλεξάνδρας 40, 11473, Αθήνα

 

email: info{at}smye.gr

Ανακοινώσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Copyright © 2018 SMYE

Design and development by dede